Çocuk psikoloğu uzmanlarımız

Hazan Şahnaoğlu

2014 Bilkent Üniversitesi Psikoloji lisans mezunuyum. Lisans bitirme tezimi Yrd. Doç. Dr. Hande Ilgaz ve Yrd. Doç. Dr. Jedediah Allen ile ‘Türk Çocuklarında Seçici Öğrenme: Deneklerin Doğruluğu ve Aksan Karşılaştırması’ üzerine yaptım. Araştırma görevimi yaptığım çalışma, 45 projeden 3 projenin davet edildiği çalışmalar arasına girmiş ve Bilkent Üniversitesi’nde bir konferansta hem sözel olarak hem de poster aracılığıyla sunulmuştur. Aynı zamanda, literatür taraması, materyal hazırlama ve test etmede aktif olarak yer aldığım çalışma sonradan geliştirilerek, 2015 yılında Philadelphia’da 2 yılda bir gerçekleşen ‘Society for Research in Child Development(SRCD)’ Kongresine katılmıştır.

2011 yılında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Rehabilitasyon Merkezinde ‘Psikotik Bozukluklar’ ve Bölümünde gönüllü olarak çalıştım. 2011-2013 yılları arasında Ankara YA-PA Cinnah Çocuk Klubü’nde Yardımcı Psikolog olarak çalışıp; 2-6 yaş arası çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yürütüp, gelişim tarama takiplerini yürüttüm. 2012 yılında Ankara Adliyesi’nde çocuk suçlularla gönüllü çalışmalar yaptım. 2013 yılında Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği’nde gönüllü psikolog olarak çalıştım. 2014 yılında 7renk Çocuk, Ergen, Yetişkin, Aile Danışmanlık Merkezi’nde Psikolog olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda çalışmalarımı, 2015-2017 yılları arasında Erenköy İlk Beş Anaokulu’nda yürütmeye devam ettim.

 • “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi”,
 • “Filial Terapi”, “Gelişimsel Oyun Terapisi”,
 • “Dışavurumcu Oyun Terapisi”,
 • “Bağlanma Kuramlarına Yönelik Oyun Terapisi”,
 • “Zor & Travmatize Çocuklarla ve DEHB ile Oyun Terapisi”,
 • “Okul Öncesi Çocuklarını Hissedebilmek ve Farklı Gelişimi Anlamak(Duyusal Bütünleme)”,
 • “Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi”,
 • “Denver II Gelişimsel Tarama Testi”,
 • “Çocukların Psiko-Pedagojik Değerlendirilmesi”,
 • “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği(WÇZÖ-IV),
 • “EMDR Terapisi”
 • “Sistemik/Fenomenolojik Terapi & Aile Dizimi Terapisi”konularında eğitimler aldım. 2019 yılı itibariyle Bağımlılık Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Çalışmalarımı okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki öğrenme güçlüğü ve/veya aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı, yaygın gelişimsel bozukluk, sosyal iletişim sorunları, duygusal ve davranış sorunları yaşayan çocuklarla yürütmeye devam etmekteyim.
Capture

Katıldığı Seminer ve Eğitimler

 • “Beden Dili ve Diksiyon”, “Girişimcilik”, “ToplulukÖnünde Konuşma ve Hitabet”, “Liderlik” (JOVENACEDEMIA 2018)
 • “Farklı ama Eksik Değil” Kocaeli Belediyesi veKocaeli Üniversitesi ortak projesi. (Nisan 2018)
 • “Psikoloji Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar”Kocaeli Üniversitesi PDR Topluluğu EğitimFakültesi Projesi (2019)
 • “Özel Yetenekliler için Sosyal ve DuygusalÖğrenme Bilim Okulu” 4004 TUBİTAK Projesi.Rehber. (Eylül 2020)
 • Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri UygulayıcıSertifikası (Türk PDR Derneği Kasım 2020)
 • MMPI Uygulayıcı Sertifikası (Türk PDR Derneği Aralık 2020)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Türk PDRDerneği Kasım 2020)
 • Çevrimiçi (Online) Psikolojik Danışma Eğitimi (Türk PDR Derneği Aralık 2020)
 • Resim Yorumlama ve Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Sertifikası (Türk PDR Derneği Aralık2020)
 • Sen de Bir Pati Tut Projesi (Koü Hayvan DostlarıDerneği ve KOHAYDER’in katılımıyla.) ProjeYürütücüsü. (Kasım 2020- Ocak 2021)
 • WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi (Türk PDRDerneği Mart 2021)
  “Kocaeli’de Sanayi ve Doğanın Kardeşliği 2” 4004TÜBİTAK Projesi. Rehber. (Haziran 2021)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Uygulayıcısı (Temmuz2021)
 • Moxo d-CPT Dikkat Performans Testi Uygulayıcısı(Moxo Türkiye)

Abdullah Yusuf KILIÇ

Psikolojik Danışman Abdullah Yusuf Kılıç, lise eğitimini Karabük Öğretmen Lisesi’nde tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunudur. KOÜ PDR Topluluğu Yönetim Denetleme ekibinde yer almıştır. KOÜ Motosiklet Kulübü üyesidir ve sürücüsüdür. Üniversite hayatını onur ve yüksek onur öğrencisi belgeleri alarak tamamlamıştır. Erasmus projesi kapsamında pedagoji eğitimi almış ve bu süreçte 15 ülke gezmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. TÜBİTAK projelerinde görev almıştır. Bu projelerden birinde rehber görevinde BİLSEM öğrencileriyle çalışmıştır. Bir diğer projede Kocaeli’de çalışan öğretmenler ve alanında deneyimli hocalarla eğitmenlerin eğitimi ve sahada öğrenme fırsatı yakalamıştır. Aktif olarak özel bir okulun ortaokul kademesinde, zümre başkanı psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İzmit’te Empati Psikoterapi Merkezin’de danışanlarıyla çalışmaktadır. Çocuk; gelişim, zeka ve dikkat testleri konusunda eğitimleri bulunmaktadır. Çözüm odaklı terapi ve deneyimsel oyun terapisi alanlarında çalışmaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmakta, online ve yüz yüze psikolojik danışma yapmaktadır.

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • Karabük Anadolu Öğretmen Lisesi
  2012-2016
  (81,96)
 • Liepaja University
  2018-2019
  (3,71)
 • Kocaeli Üniversitesi
  2017-2021
  (3,49)
1F2E0B98-9038-4615-B1BF-28796584A424-min

EĞİTİMLER/SERTİFİKALAR

Çocuklarda Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitim -Elif Macit Eğitim Akademisi

Haziran  2021 Bilişsel Davranışcı Terapi Uygulayıcı Sertifikası –Yüksek Psikoloji Akademisi

Mart  2021 Çocuk Ve Ebevyn Filial Terapi Uygulayıcı Sertifikası

Mart 2021 Uygulamalı Nöropsikolojik Testler Eğitimi Sertifikası-Yüksek Psikoloji Akademisi

Kasım 2020 – Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Kim Psikoloji

Kasım 2020 – Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi

Kim Psikoloji

Kasım 2020 – Transaksiyonel Analiz Eğitimi

Kim Psikoloji

Ekim 2020 – Çocuk ve Ergenlerde Vaka Analizi

Akdeniz Psikolojik Danışmanlık

Şubat 2018 – Diksiyon ve Etkili Konuşma Sertifikası

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul

Şubat 13-14  2021 Masal terapi

Haziran 10-11 Cinsel Terapi Eğitimi –Kim psikoloji

Ekim 3-Kasım 1 2020  Çocuk Ve Ergenlerde BDT Uygulamaları –Kim psikoloji –Gizem Akcan

Haziran 2020 Gestalt Terapi –Kim Psikoloji

Haziran 2021 Çocuk Ve Yetişkin Dikkat Testleri Eğitimi –D2 Dikkat Testi/Frankfurter Dikkat Testi /Burdon Dikkat Testi/Porteus Labirent Testi  uygulayıcı eğitim

Haziran 2021 Metropolitan Okul Olgunluğu testi uygulayıcı eğitim

Haziran 2021 Peabody Resim Kelime Testi Uygulayıcı Eğitimi

Haziran 2021 BDT Yönelimli Oyun Terapisi –Uzman Klinik Psikolog Nihan Arda

Haziran 2021 Deneyimsel Oyun Terapisi –Uzman Klinik Psikolog Gizem Göçtü

Haziran 2021 Kum Terapisi –Uzman Klinik Psikolog Hülya Üstekidağ Ayna

Haziran 2021ÇMÖT (Çocuk merkezli oyun terapisi )-Uzman Klinik Psikolog Derya Şenel  Demir

Temmuz 2021 WİSCR Uygulayıcı Eğitimi –Brain Danışmanlık

Işılay ÖNGEL

EĞİTİM BİLGİLERİ

2014- 2019 Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (%100 İngilizce)

İŞ/STAJ TECRÜBELERİ

İş:

Eylül 2020 – Psikolojik Danışman ve Rehberlik

Boğaziçi VIP Eğitim Kurumları, Kurtköy/İstanbul

Stajlar:

Kasım 2019 – İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Ekim 2019 – İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Mazhar Osman Çocuk Psikiyatri)

Nisan 2019 – NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Klinik Stajı

Şubat 2018 – NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Klinik Stajı

Ocak 2019-TRT yarı zamanlı sunuculuk (stajyer)

Yabancı Dil: İngilizce (B2)

Bilgisayar Bilgisi: Microsoft Office, SPSS Statistics

İLGİ ALANLARI

Klinik Psikoloji

Nöropsikoloji

Endüstriyel Psikoloji

Kişilik ve Duygudurum Bozuklukları

Nöropazarlama

Gelişimsel ve Sosyal Psikoloji

Psikolojide Alternatif Terapi Teknikleri (EMDR)

Psikodrama

İşaret Dili

Psikolojide İletişim Becerileri

Psikolojik Testlerin Klinik Kullanımı